l หน้าแรก l เกี่ยวกับโครงการ l กรมชลประทาน l ติดต่อกับเรา l Facebook 

ดาวน์โหลด

   ดาวน์โหลด
 โปสเตอร์ สมเหตุสมผลงดส่งน้ำทำนาปรัง 22 จังหวัดพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา (20-10-57)ดาวน์โหลด
 เอกสารประกอบประเมินฝ่าย 2556 (21-03-57) ดาวน์โหลด
 การขอกำหนดกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราว ปะรจำปีงบประมาณ 2558  (07-08-57)ดาวน์โหลด
 

คำรับรองปฏิบัติราชการ

 คำรับรองปฏิบัติราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   07-04-59

เลขที่ 8 หมู่ 8 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทร 055 983589
Fax 055 983586, 055 983587